Psykodraama

 

Psykodraama on ihmisen mielen, suhteiden ja ihmisten yhteisten teemojen tutkimista näyttämöllistämisen ja ryhmäprosessin avulla. Lähtökohtana on morenolainen psykodraaman teoria ja ryhmän ohjaajana toimii koulutettu psykodraamaohjaaja. Psykodraamaryhmässä vuorovaikutus tapahtuu ryhmässä ja näyttämötyöskentelyssä. Tutkittavia asioita lähestytään sekä yksittäisen ryhmäläisen, että koko ryhmän näkökulmasta. Keskiössä on spontaaniuden ja kohtaamisen, sekä teoreettinen että menetelmällinen ymmärrys.

Psykodraamassa olennaisia asioita ovat virittäytyminen, sponttaani itseilmaisu, kokemusten ja tunteiden jakaminen ryhmässä sekä työskentelyn läpikäyminen jälkikäteen tapahtuvassa prosessoinnissa. Roolivaihto eli toisen ihmisen osaan asettuminen on psykodraamamenetelmien tärkein työkalu, jossa valitaan erilaisia rooleja, ja toimitaan niissä rooleissa kokemuksellisesti sekä yksilönä että ryhmänä.
 

Psykodraamaryhmässä voi suoda aikaa itselleen, elpymiseen, vaikeiden asioiden kohtaamiseen ja niiden läpikäymiseen. On hyvä katsoa asioita sellaisina, kuin ne ovat olleet kunkin omassa kokemuksessa! Psykodraamaa käytetään mm. terapiassa, kasvuryhmissä, kasvatuksessa ja koulutuksessa.

 

TOIMINNALLISEN RYHMÄTYÖSKENTELYN RAKENNE

1. Virittäytyminen

  •  syntyy käsitys siitä, mitä ollaan tekemässä
  •  turvallisuus
  •  aktiivinen läsnäolo

2. Toiminta

  • syntyy jotakin uutta

3. Tunneilmaisu eli jakaminen

  •  mitä tehtiin, millaiselta toiminta tuntui?
  •  ohjaaja ei arvota, ei arvioi kuinka hyvin osallistujat suoriutuivat

 4. Loppukeskustelu

  •  ohjaajan johdolla pohditaan mitä tehtiin, nähtiin, kuultiin ja koettiin
  •  löytyikö uusia ratkaisutapoja tai näkökulmia?

----------------------------------------------------------------------------------------